so di tru my dien eb3

Sở di trú Mỹ ban sắc lệnh mới có ảnh hưởng đến du học sinh Việt?

Mới đây, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã ban hành sắc lệnh [...]