số an sinh xã hội

An sinh xã hội Hoa Kỳ và những điều cần phải biết

Số an sinh xã hội (social security number) là số mà chính quyền Hoa Kỳ cấp [...]