sinh con tại mỹ

Bất chấp lệnh cấm của Tổng thống Trump người Trung Quốc vẫn xúc tiến kế hoạch sinh con ở Mỹ

Nhiều người ở Trung Quốc vẫn xúc tiến kế hoạch sinh con ở Mỹ, mong [...]

Người Việt nghĩ gì nếu Mỹ ngừng cấp quốc tịch cho trẻ nước ngoài sinh tại Hoa Kỳ?

Mỹ ngừng cấp quốc tịch cho trẻ nước ngoài sinh tại Hoa Kỳ?? Ngày 30/10, [...]

Sinh Con ở Mỹ có lấy được Quốc tịch Mỹ hay không?

SINH CON Ở MỸ CÓ LẤY ĐƯỢC QUỐC TỊCH MỸ HAY KHÔNG? Luật pháp Mỹ [...]