lý do người việt ở mỹ sống ở california

Người Việt sang Mỹ nên sống ở tiểu bang nào?

Người Việt sang Mỹ sống ở tiểu bang nào của Mỹ? Theo như nhiều thống...