luat su o california

Luật tiết kiệm nước ở California sắp thực thi

SACRAMENTO, California (NV) – Các nhà lập pháp California vừa đưa ra một số đạo luật, [...]