luật di trú mỹ mới nhất

Người có THẺ XANH MỸ bảo lãnh con ở Việt Nam

Người có THẺ XANH MỸ bảo lãnh con ở Việt Nam Luật di trú Mỹ [...]

Sở Di Trú USCIS không còn cho người bảo lãnh cơ hội bổ túc hồ sơ

Từ năm 2018, Sở Di Trú USCIS không còn cho người bảo lãnh một cơ [...]