lao động lành nghề

Ông Trump thay đổi chương trình H-1B cấp thị thực cho lao động nước ngoài

Thay đổi chương trình H-1B cấp thị thực cho lao động nước ngoài. Tổng thống [...]