Jeff Bezos

10 ngôi nhà sang tay đắt nhất nước Mỹ năm 2020

Warner Estate (Los Angeles, California): 165 triệu USD Tháng 4, Jeff Bezos chốt thỏa thuận [...]