I.829

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ EB-5 CHO QUÝ 1 FY2023

USCIS đã công bố dữ liệu xử lý đơn xin thị thực EB-5 từ tháng [...]

Báo cáo tổng quan nhập cư theo chương trình EB-5 (năm tài chính 2020)

Ngày 25/01/2021, Sở Di Trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã công bố Báo cáo [...]

Thống Kê Hồ Sơ I-829 Quý 4/2018: EB-5 vẫn là lựa chọn số một!

Đầu Tư Định Cư Mỹ EB-5 Và Thống Kê Hồ Sơ I-829 Quý 4/2018 Theo [...]