hồ sơ xin super visa Canada

Super visa của Canada là loại thị thực gì? Được cấp cho những ai?

Super visa Canada là gì Super visa là 1 loại visa thăm thân/du lịch có [...]