hộ chiếu nước ngoài

Mua Hộ chiếu nước ngoài “dễ như đi chợ mua rau” của giới siêu giàu

Mua hộ chiếu nước ngoài là cách giới siêu giàu sử dụng để trả mức [...]

“Quyền Công dân Toàn cầu” được các giới nhà giàu săn mua

Giới siêu giàu các nước đang có trào lưu mua hộ chiếu thứ hai, thậm [...]