định cư ở mỹ như thế nào

Câu hỏi cho nhiều người :”Bạn có hối hận khi đến Mỹ chứ?”

Một người Việt Nam sống ở Mỹ nhiều năm thường nhận được những câu hỏi [...]