điều kiện xin thẻ xanh mỹ

Chiếc “thẻ xanh” định cư ở Mỹ giá triệu đô

Từ khi sắc lệnh di trú của Mỹ mới nhất từ khi ông Trump lên [...]