Điều kiện để được cấp visa 10 năm

Thủ tục xin visa Canada 10 năm

Hiện nay, ngày càng có nhiều nước cấp hộ chiếu có thời hạn 10 năm [...]