đầu tư kinh doanh bên mỹ

Chỉ có ở Mỹ việc kinh doanh mới thật sự dễ dàng

Mỹ là quốc gia thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất thế giới. [...]