cuộc sống của người việt ở mỹ

Tại sao người Việt ở Mỹ lại tự kỳ thị nhau?

Lúc mới qua Mỹ, tôi thấy buồn và sốc vô cùng, khi nghe những quan [...]

Cuộc sống – thu nhập của người Việt tại Mỹ là bao nhiêu?

Thu nhập của người Việt tại Mỹ vào khoảng 20.000 – 40.000 USD một năm. [...]