cộng đồng người Việt hình thành và phát triển ở Mỹ

Cuộc sống – thu nhập của người Việt tại Mỹ là bao nhiêu?

Thu nhập của người Việt tại Mỹ vào khoảng 20.000 – 40.000 USD một năm. [...]