Canada vào thu

Canada những ngày cuối thu yên ả tựa xứ thần tiên

Canada cuối thu lá vàng thưa thớt, cây cối dần khô khốc báo hiệu đông [...]