buộc về nước khi nhập cảnh Mỹ

Nguyên nhân nhiều người nhập cảnh Mỹ bị yêu cầu về nước ngay lập tức

Những người khi nhập cảnh vào Mỹ nếu bị hải quan buộc phải về nước, [...]