Định cư EB5 2020: American Plus Group hợp tác cùng Trung tâm vùng CanAm danh tiếng

Để có được tấm thẻ xanh định cư Mỹ cho cả gia đình thông qua đầu tư EB-5, nhà đầu tư cần tìm hiểu và cân nhắc nhiều yếu tố. Trong đó, bên cạnh việc chọn đơn vị tư vấn tại Việt Nam có kinh nghiệm, việc lựa chọn một Trung tâm vùng đáng tin cậy … Đọc tiếp Định cư EB5 2020: American Plus Group hợp tác cùng Trung tâm vùng CanAm danh tiếng