Nhiều người nộp đơn EB-5 muốn sử dụng nguồn vốn hỗn hợp (sử dụng vốn từ nhiều nguồn để tài trợ) cho khoản đầu tư của mình, chẳng hạn như từ thừa kế đến bán bất động sản, nhưng liệu nguồn vốn đó có được chấp nhận hay không? Câu trả lời ngắn gọn là có, nhà đầu tư có thể kết hợp vốn từ nhiều nguồn.

Sử dụng nguồn vốn hỗn hợp để đầu tư EB-5

Là một chương trình nhập cư dựa trên đầu tư, yêu cầu chính của thị thực EB-5 là đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE) với số tiền đầu tư tối thiểu là 800.000 USD đối với các NCE nằm trong khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA) hoặc 1.050.000 USD đối với các dự án không thuộc TEA.

Để tuân thủ các quy định của USCIS, bất kỳ khoản tiền nào được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5 đều phải duy trì tình trạng “có nguy cơ” trong suốt thời gian đầu tư.

Là một yêu cầu quan trọng khác liên quan đến quỹ đầu tư EB-5, vốn của nhà đầu tư phải có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp. Bất kể dự án EB-5 và tổng số tiền đầu tư là gì, mọi nhà đầu tư EB-5 đều phải cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn vốn của họ có nguồn gốc hợp pháp. Tài liệu này phải được nộp như một phần của đơn I-526 hoặc I-526E của nhà đầu tư.

Do sự phức tạp của chương trình EB-5 và tầm quan trọng của yêu cầu về nguồn vốn, lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư là hiểu rõ cách sử dụng vốn hỗn hợp trước khi bắt đầu quá trình EB-5.

Xem thêm: DU HỌC MỸ VỚI THẺ XANH EB-5

Kết hợp các nguồn vốn

Sử dụng nguồn vốn hỗn hợp để đầu tư EB-5
Sử dụng nguồn vốn hỗn hợp để đầu tư EB-5

Các nhà đầu tư EB-5 thường sở hữu tiền từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như bán bất động sản, cho thuê bất động sản, sở hữu nhà, đầu tư kinh doanh, quà tặng, thừa kế,…

Điểm mấu chốt là, bất kể nguồn nào, tất cả các quỹ đầu tư đều phải truy nguyên được nguồn gốc và phải có nguồn gốc hợp pháp. Các nhà đầu tư có tiền đến từ nhiều nguồn có thể phải trả phí luật sư cao hơn vì báo cáo về nguồn gốc của nguồn tiền này đòi hỏi nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

USCIS rất coi trọng công tác phòng chống rửa tiền (AML) và luôn luôn xem xét kỹ lưỡng nguồn tiền của nhà đầu tư. Vì vậy, điều quan trọng đối với người nộp đơn EB-5 và luật sư nhập cư của họ là đưa ra quyết định chiến lược về việc sử dụng nguồn nào. Tất cả tài liệu xác minh phải có sẵn, hợp lệ và thể hiện chính xác nguồn gốc của quỹ đầu tư.

Điều quan trọng phải hiểu rằng, USCIS cũng xem xét đường đi của các quỹ của nhà đầu tư từ khi bắt đầu đến khi được đầu tư vào EB-5 NCE. Các nhà đầu tư từ các quốc gia hạn chế dòng tiền ra nước ngoài có thể gặp khó khăn và cần phải thực hiện nhiều giao dịch để chuyển toàn bộ số tiền đầu tư sang NCE. Do đó, trước khi chuyển tiền, nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến ​​​​luật sư di trú của mình để xác định con đường tốt nhất để thực hiện.

Tiêu chuẩn về bằng chứng nguồn tiền

Cung cấp bằng chứng về nguồn và dòng tiền đầu tư EB-5
Cung cấp bằng chứng về nguồn và dòng tiền đầu tư EB-5

Các nhà đầu tư EB-5 phải đáp ứng tiêu chuẩn USCIS về việc cung cấp bằng chứng về nguồn và dòng tiền đầu tư EB-5. Theo tiêu chuẩn này, USCIS chịu trách nhiệm xem xét một đơn EB-5 nhất định phải kết luận rằng các tài liệu được cung cấp là hợp lệ. Mặc dù các nhân viên USCIS hoạt động theo tiêu chuẩn này nhưng họ thường xem xét các tiêu chuẩn cao hơn như “rõ ràng và thuyết phục” và “không còn nghi ngờ gì nữa”.

Vì vậy, người nộp đơn EB-5 và luật sư di trú của họ nên cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn này khi nộp tài liệu. Làm như vậy có thể giúp tránh nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE), thông báo về ý định từ chối (NOID) hoặc từ chối kiến ​​nghị thẳng thừng.

Xem thêm: TẠI SAO NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 NÊN XEM XÉT HỒ SƠ THEO DÕI HOÀN TRẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC

Vợ chồng có thể kết hợp quỹ?

Vợ chồng muốn kết hợp quỹ
Vợ chồng muốn kết hợp quỹ

Vợ chồng muốn kết hợp quỹ Thông qua chương trình EB-5, vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có đủ điều kiện nhập cư cùng với nhà đầu tư chính. Nếu hai người nước ngoài đã kết hôn muốn kết hợp các quỹ để đáp ứng số tiền đầu tư tối thiểu thì họ được phép làm như vậy. Tuy nhiên, chỉ một trong hai vợ chồng có thể là nhà đầu tư EB-5 chính, trong khi người còn lại được tính là người phụ thuộc.

Nguồn vốn đầu tư EB-5 phải đến từ một người – nhà đầu tư chính. Dựa trên luật pháp của nước sở tại của người nộp đơn, việc này có thể được thực hiện bằng cách tặng hoặc cho vay tiền. Để tuân thủ các quy định EB-5, giao dịch này phải hợp lệ. USCIS cũng sẽ điều tra nguồn vốn cho vốn tặng cho hoặc vốn vay.

Xem thêm: NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 NÊN CHUẨN BỊ GÌ CHO CUỘC PHỎNG VẤN XIN VISA?

Tài liệu về quỹ EB-5

Sử dụng các nguồn vốn hỗn hợp phải cung cấp thêm tài liệu
Sử dụng các nguồn vốn hỗn hợp phải cung cấp thêm tài liệu

Các nguồn quỹ EB-5 có thể được trộn lẫn miễn là mỗi nguồn được truy tìm chính xác và chúng không mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, trong trường hợp nhà đầu tư sử dụng các nguồn vốn hỗn hợp, họ thường phải cung cấp thêm một số loại tài liệu.

Một nguồn vốn đủ điều kiện sẽ có những tài liệu xác minh tương ứng như sau:

Báo cáo của Ngân hàng

 • Báo cáo ngân hàng có thời hạn tối đa ba năm đối với tất cả các tài khoản ngân hàng.
 • Báo cáo phải thể hiện hồ sơ về số tiền được chuyển giữa các tài khoản.
 • Xác nhận giao dịch của ngân hàng

Tài sản bất động sản

 • Người nộp đơn EB-5 phải cung cấp bản thẩm định giá trị cho bất kỳ bất động sản cầm cố nào.
 • Tài liệu về tất cả các giao dịch mua bán cũng như chứng thư và tài liệu thế chấp đối với tất cả các tài sản thuộc sở hữu.
 • Giấy tờ cho thuê (hợp đồng, thỏa thuận cho thuê) đối với tất cả các tài sản cho thuê/bằng chứng về thu nhập cho thuê.

Dự án kinh doanh.

 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền quản lý.
 • Đánh giá hoạt động kinh doanh của tất cả các dự án kinh doanh mà người nộp đơn có quyền kiểm soát hoặc doanh thu. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp cả trong và ngoài Hoa Kỳ.
 • Hồ sơ kế toán tổng hợp, chẳng hạn như tờ khai thuế, báo cáo tài chính và hợp đồng lao động.

Thu nhập từ đầu tư

 • Nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu về tất cả các khoản đầu tư hoặc tài khoản chứng khoán sở hữu trong vòng 3 năm qua.
 • Cần có tài liệu hỗ trợ nếu khoản tăng vốn đáng kể được thực hiện từ các khoản đầu tư trước ba năm trước đó.
 • Bằng chứng có thể bao gồm báo cáo của công ty môi giới, báo cáo tài khoản hưu trí, chứng chỉ cổ phiếu và tờ khai thuế.

Tiền công hoặc tiền lương việc làm

 • Bằng chứng và xác nhận việc làm.
 • Hồ sơ tiền gửi tiết kiệm, báo cáo thu nhập và W-2 trong vài năm qua.

Thừa kế và quà tặng

 • Nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu chứng minh mình đã được tặng, tài trợ, ngoài tài liệu chứng minh nguồn tiền quà tặng, tài trợ có nguồn gốc hợp pháp. Họ cũng phải xuất trình một lá thư trong đó người tặng ban đầu tuyên bố rằng người nhận không có nghĩa vụ phải trả lại món quà bằng tiền.
 • Khi tài sản thừa kế được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5, nhà đầu tư phải xuất trình giấy tờ chứng minh họ đã nhận được tài sản thừa kế, chẳng hạn như di chúc và/hoặc tài liệu từ người sở hữu tài sản.

Giải quyết pháp lý

 • Số tiền nhận được do giải quyết pháp lý như vụ kiện hoặc vụ ly hôn có thể được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5. Trong những trường hợp như vậy, bản sao phán quyết phải được cung cấp cho USCIS.

Khoản vay

 • Nếu nhà đầu tư EB-5 nhận được tiền từ nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như khoản vay của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, họ phải cung cấp báo cáo ngân hàng chứng minh rằng họ đã nhận được khoản vay cũng như tài liệu chứng minh rằng bản thân khoản tiền vay có nguồn gốc hợp pháp.
Lưu ý: Danh sách này không đầy đủ và các loại giấy tờ khác có thể được sử dụng để chứng minh nguồn vốn hợp pháp của quỹ EB-5.

Luật sư di trú có thể giúp các nhà đầu tư xác định loại tài liệu nào cần thiết để chứng minh tính hợp pháp của quỹ đầu tư của họ. Các nhà đầu tư từ các quốc gia không nói tiếng Anh cũng nên đặc biệt chú ý đến việc dịch thuật tài liệu của mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Nhà đầu tư thiếu tài liệu?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Nhà đầu tư thiếu tài liệu?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Nhà đầu tư thiếu tài liệu?

Trong một số trường hợp, nhà đầu tư EB-5 có thể không có được một số tài liệu nhất định để chứng minh nguồn vốn đầu tư hợp pháp. Trong những tình huống như vậy, nhà đầu tư có thể nộp tờ khai giải thích lý do tại sao họ không thể lấy và xuất trình các tài liệu cần thiết.

Mặc dù các quan chức USCIS được biết là chấp nhận các tờ khai như vậy (miễn là chúng chi tiết và cung cấp lý do chính đáng), tốt nhất là tránh sử dụng các tờ khai bất cứ khi nào có thể và chỉ sử dụng chúng như một lựa chọn cuối cùng.

Xem thêm: LÀM VIỆC TỪ XA CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ MỘT CÔNG VIỆC TẠO RA TỪ DỰ ÁN EB-5?

Thực hiện đầu tư EB-5 bằng quỹ hỗn hợp

Thực hiện đầu tư EB-5 bằng vốn hỗn hợp
Thực hiện đầu tư EB-5 bằng vốn hỗn hợp

Một trong những yêu cầu chính của thị thực EB-5 là đầu tư tối thiểu 800.000 USD vào NCE đủ điều kiện. Số tiền được sử dụng cho việc này có thể được lấy từ nhiều nguồn miễn là chúng được ghi chép đầy đủ và có nguồn gốc hợp pháp. Trên thực tế, việc sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư nhập cư EB-5, mặc dù làm như vậy có thể yêu cầu nhiều tài liệu hơn bình thường.

Xem thêm: TRUNG TÂM VÙNG CIVITAS: DỰ ÁN EB-5 TẠI SANTA MONICA, CALIFORNIA

Với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các Chuyên viên tư vấn như tại American Plus Group, các nhà đầu tư EB-5 có thể yên tâm đảm bảo về việc cung cấp đầy đủ tài liệu và nắm bắt cơ hội tốt nhất để được phê duyệt đơn.

Để biết thêm thông tin về việc nhận Thẻ xanh Hoa Kỳ thông qua chương trình EB-5, hãy liên hệ American Plus Group ngay hôm nay!

(Nguồn: Tổng hợp & APG biên dịch)

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *