viên chức mỹ

Lý do viên chức Mỹ không nghỉ việc dù bị chính phủ nợ lương

Luật của Mỹ cấm các công chức, viên chức Mỹ tự ý bỏ nhiệm sở [...]