Tổng thống Joe Biden thu hồi lệnh cấm thị thực của Trump

Tổng thống Joe Biden thu hồi lệnh cấm thị thực của cựu Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Joe Biden thu hồi lệnh cấm thị thực của cựu Tổng thống Donald [...]