Tiêu điểm

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 09/2023

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN VISA MỸ 03/2023

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Lịch chiếu kháng di dân Visa Mỹ 04/2022

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]