Thị thực tái nhập cảnh Mỹ

Thường trú nhân có thể rời khỏi Mỹ quá 1 năm?

Theo Luật Di trú Mỹ, những thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ, có thẻ [...]