Thị thực định cư Mỹ

Cập nhật về Dịch vụ Công dân Hoa kỳ và Lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực

Cập nhật về Dịch vụ Công dân Hoa kỳ và Lịch hẹn phỏng vấn xin [...]

TĂNG HẠN MỨC THỊ THỰC ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN ĐẦU TƯ VÀ VIỆC LÀM CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

THỊ THỰC EB5 DỰ KIẾN TĂNG GẤP ĐÔI Ngày 23/09/2020, trang thông tin của Bộ [...]