thẩm định thẻ xanh mỹ

Những người có thẻ Xanh từng hưởng phúc lợi cần nhanh chóng quay lại Mỹ trước 15/10/2019

Vào tháng trước, Mỹ đã công bố các quy định di trú mới, những người [...]