sự thật người mỹ đặt chân lên mặt trăng

Một vài so sánh thú vị nhưng lại đau lòng khi nhận ra sự thật giữa người Việt và người Mỹ

Sau mấy lần đi Mỹ, một buổi chiều nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, tôi [...]