quy dinh mang tien khi xuat canh

Phạt tiền 50 triệu khi mang nhiều tiền đi xuất cảnh

Người xuất cảnh, nhập cảnh khi mang ngoại tệ vượt quá 5.000 USD hay 15 [...]