lỗi bị trục xuất ở Mỹ

Những tội khiến chàng thanh niên Việt bị trục xuất khỏi Mỹ

Có thẻ xanh nhưng chưa bao giờ nộp đơn xin quốc tịch Mỹ, chàng thanh [...]