khu người việt ở little saigon

Người Việt ở Little Saigon, nếu chịu làm, không bao giờ thiếu việc

Khi nhắc đến đời sống ở California, người ở tiểu bang khác nói “đắt đỏ [...]