khai mạng xã hội khi xin visa vào mỹ

The Hill: Từ 1-6 sẽ phải khai mạng xã hội đang xài khi xin visa vào Mỹ

Từ ngày 1-6 Chính phủ Mỹ ra quy định yêu cầu hồ sơ xin visa [...]