IPO

USCIS SỬA ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN VỀ TÍNH KHẢ DỤNG CỦA THỊ THỰC ĐỐI VỚI ĐƠN I-526

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố một thay đổi [...]

ĐỊNH CƯ MỸ: THỐNG KÊ ĐƠN I-526 QUÝ 4/2021 & ĐÁNH GIÁ CẢ NĂM

USCIS đã công bố số liệu thống kê hàng quý cho tất cả các loại [...]