ho khau viet nam

Ngoại tịch có được nhập hộ khẩu Việt Nam không?

Chồng em là Việt kiều Canada đã mất quốc tịch Việt Nam và không còn [...]