hộ chiếu việt nam có thể đi 44 nước

Hộ chiếu Việt Nam lại ít “quyền lợi” hơn cả Lào và Campuchia

Với 51 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực (visa) cho công dân, [...]