giới siêu giàu ở Anh

Anh ngừng cấp visa vàng cho giới siêu giàu

Trong một nỗ lực nhằm đối phó với nạn rửa tiền và các hoạt động [...]