dữ liệu I-526

ĐỊNH CƯ MỸ: THỐNG KÊ ĐƠN I-526 QUÝ 4/2021 & ĐÁNH GIÁ CẢ NĂM

USCIS đã công bố số liệu thống kê hàng quý cho tất cả các loại [...]