dong tien cua thuy si

Quốc gia “đầu tư” lợi ích cho người dân hàng tháng, nhưng người dân vẫn từ chối

Đây là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới, [...]