đơn I-526

USCIS SỬA ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN VỀ TÍNH KHẢ DỤNG CỦA THỊ THỰC ĐỐI VỚI ĐƠN I-526

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố một thay đổi [...]

ĐỊNH CƯ MỸ: THỐNG KÊ ĐƠN I-526 QUÝ 3 NĂM TÀI CHÍNH 2022

USCIS đã công bố số liệu thống kê hàng quý cho tất cả các loại [...]

ĐỊNH CƯ MỸ: THỐNG KÊ ĐƠN I-526 QUÝ 4/2021 & ĐÁNH GIÁ CẢ NĂM

USCIS đã công bố số liệu thống kê hàng quý cho tất cả các loại [...]

BÁO CÁO SỐ LIỆU PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐẦU TƯ EB-5

Sở Di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố thống kê hàng [...]

Xu hướng du học sinh đầu tư định cư EB-5

Một trong những lý do hàng đầu mà các nhà đầu tư nước ngoài lựa [...]

Đơn I-526 là gì?

Đơn I-526 Đơn I-526 là bước đầu tiên để bắt đầu quy trình EB-5 với [...]

Lựa chọn nào dành cho nhà đầu tư EB-5 bị từ chối đơn I-526

Định cư EB-5 là một ngành luật di trú chuyên sâu. Từ khi bắt đầu [...]