định cư Mỹ được mang theo bao nhiêu tiền

Đi định cư Mỹ được mang theo bao nhiêu tiền?

1. Quy định mang tiền qua Mỹ định cư Thực tế là việc chuyển tiền vào [...]