Chính quyền Trump bỏ quyết định trục xuất người nhập cư gốc Việt

Mỹ bỏ quyết định trục xuất người nhập cư gốc Việt

Mỹ bỏ quyết định trục xuất người nhập cư gốc Việt Những người gốc Việt [...]