Niche, công ty thực hiện nghiên cứu và thu thập ý kiến đánh giá về các thành phố, gần đây đã xác định được 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ trong một bảng xếp hạng năm 2017.

Trên thực tế, mức độ phạm tội ở Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong hai thập niên qua. Theo thống kê của FBI, từ năm 1993 đến năm 2015, tỷ lệ tội phạm bạo lực đã giảm 50%, nhất là những năm gần đây.

Tuy nhiên, nhận thức của người dân về tội phạm không phải lúc nào cũng tương đồng với dữ liệu thống kê đề cập đến ở trên. Trong 21 khảo sát của Gallup được tiến hành kể từ năm 1989, phần lớn người Mỹ nói rằng họ thấy tội phạm gia tăng so với năm trước đó, mặc dù trong giai đoạn này, cả tội phạm bạo lực và trộm cắp tài sản ở Hoa Kỳ đều thuyên giảm.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu về tội phạm – bao gồm tỷ lệ tội phạm ăn cắp vặt, trộm xe cộ, và sát nhân – nguồn dữ liệu được lấy từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ (US Census) và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Họ cũng xem xét hơn 100 triệu đánh giá về cảm nhận của người dân về mức độ an toàn ở thành phố nơi họ sinh sống. Trong bảng xếp hạng này, 9 thành phố của California đã lọt vào nhóm 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ.

Một điều đáng chú ý là các thành phố dưới đây đều có dân số tương đối thấp. Theo tờ The Atlantic, thành phố có mật độ dân số cao hơn thường có nhiều tội phạm hơn. Tuy nhiên, nếu xét trong phạm vi của một thành phố, những khu vực có lưu lượng giao thông cao thường an toàn hơn những khu vực có lưu lượng giao thông thấp.

Dưới đây là 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ theo bảng xếp hạng của Niche:

25. McAllen, Texas

Dân số: 136.993Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân (ví dụ: hành hung, giết người): 107Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân (ví dụ: đột nhập ăn trộm, trộm xe): 3.298

24. Boulder, Colorado

Dân số: 103.919 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 208 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.645

23. Bellevue, Washington

Bellevue, ở phía bên kia Hồ Washington, là vùng ngoại ô lớn nhất của Seattle.

Dân số: 134.630 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 110 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 3.127

22. Torrance, California

Dân số: 147.589 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 143 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.930

21. College Station, Texas

Dân số: 101.141 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 222 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.319

20. Santa Clara, California

Dân số: 121.374 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 126 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.897

19. Rochester, Minnesota

Dân số: 110.275 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 176 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.263

18. Boise, Idaho

Dân số: 214.196 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 308 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.275

17. Fort Collins, Colorado

Dân số: 153.292 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 196 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.516

16. Richardson, Texas

Dân số: 106.123 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 151 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.004

15. Burbank, California

Dân số: 104.725 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 150 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.510

14. Overland Park, Kansas

Dân số: 181.464 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 214 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.842

13. Temecula, California

Dân số: 107.153 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 102 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.612

12. Glendale, California

Dân số: 196.984 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 95 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.736

11. Plano, Texas

Dân số: 275.645 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 152 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.799

10. Cape Coral, Florida

Dân số: 165.843 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 116 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.804

9. Sunnyvale, California

Dân số: 148.178 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 104 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.545

8. Port St. Lucie, Florida

Dân số: 172.054 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 147 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.364

7. Carlsbad, California

Dân số: 110.830 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 151 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.873

6. Ann Arbor, Michigan

Dân số: 116.194 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 192 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.992

5. Round Rock, Texas

Dân số: 109.690 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 132 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.924

4. Provo, Utah

Dân số: 115.345Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 132 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.040

3. Thousand Oaks, California

Dân số: 128.565 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 105 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.213

2. Irvine, California

Dân số: 238.474 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 55 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.499

1. Naperville, Illinois

Dân số: 144.058 Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 87 Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.122

Theo Business Insider Minh Minh

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *