Theo báo cáo của Bank of America, người Mỹ với thu nhập trung bình 60.000 – 70.000 USD phải mất 8 – 10 năm mới mua được nhà ở các thành phố lớn nhất.

Giá nhà ở Mỹ và thời gian để mua nhà tại 10 thành phố lớn nhất nước Mỹ

10. Giá nhà trung bình tại Seattle, Washington

Giá nhà trung bình: 673.100 USD
Thu nhập trung bình: 86.822 USD
Thời gian: 7,75 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

9. Giá nhà tại San Diego, California

Giá nhà trung bình: 600.300 USD
Thu nhập trung bình: 76.662 USD
Thời gian: 7,83 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

8. Nhà ở Miami, Florida

Giá nhà trung bình: 322.100 USD
Thu nhập trung bình: 40.327 USD
Thời gian: 7,99 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

7.Giá nhà trung bình tại Boston, Massachusetts

Giá nhà trung bình: 540.600 USD
Thu nhập trung bình: 66.758 USD
Thời gian: 8,10 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

6. Giá nhà tại San Jose, California

Giá nhà trung bình: 854.700 USD
Thu nhập trung bình: 104.675 USD
Thời gian: 8,17 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

5. Giá nhà trung bình ở Long Beach, California

Giá nhà trung bình: 557.700 USD
Thu nhập trung bình: 60.557 USD
Thời gian: 9,21 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

4. Giá nhà ở Oakland, California

Giá nhà trung bình: 686.700 USD
Thu nhập trung bình: 70.577 USD
Thời gian: 9,73 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

3.Giá nhà ở San Francisco, California

Giá nhà trung bình: 1.104.100 USD
Thu nhập trung bình: 110.816 USD
Thời gian: 9,96 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

2. Giá nhà ở New York City, New York

Giá nhà trung bình: 609.500 USD
Thu nhập trung bình: 60.879 USD
Thời gian: 10,01 năm

Người Mỹ để mua được nhà ở các thành phố lớn

1. Giá nhà ở Los Angeles, California

Giá nhà trung bình: 647.000 USD
Thu nhập trung bình: 60.197 USD
Thời gian: 10,75 năm

>>>Xem thêm :  Tổng hợp những căn nhà đang rao bán tại Mỹ

[signature]
Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *