Xác định độ tuổi nhập cư Mỹ

Sở Di Trú USCIS sẽ xem xét tuổi của một người trong độ tuổi từ 18 đến 61 là một yếu tố x.ấu vì là g.ánh n.ặng của xã hội.

Vào ngày 10 Tháng Mười, 2018, Sở Di Trú USCIS đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Nghị (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật C.ấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds).


Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 Tháng Mười, 2018, để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến sẽ chấm dứt vào ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018. Sau thời điểm này, Sở Di Trú USCIS sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.

Theo quy định mới này, dù là có mẫu bảo trợ tài chính và người bảo trợ hội đủ mức lợi tức tối thiểu 125% trên mức nghèo liên bang, chưa chắc là hồ sơ thẻ xanh sẽ được chấp thuận.

Sở Di Trú USCIS phải xét duyệt đương đơn có thể trong tương lai trở thành gánh nặng xã hội hay không theo điều luật 212(a)(4).

Những điểm chính Sở Di Trú USCIS sẽ nhìn vào là tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tình hình tài chính, học vấn và kỹ năng. Khi xét duyệt, Sở Di Trú USCIS sẽ không dựa vào bất cứ một điểm chính nào mà phải dựa vào toàn bộ hoàn cảnh của tất cả điểm chính. Nghĩa là dù đương sự có tuổi tác cao nhưng những điểm chính khác được tốt thì sẽ không bị xét duyệt là lọt vào điều luật 212(a)(4).

Tình trạng tuổi tác

Sở Di Trú USCIS sẽ xem xét độ tuổi của một người trong độ tuổi từ 18 đến 61 là một yếu tố tốt trong toàn bộ hoàn cản. Và xem xét người dưới 18 tuổi hoặc trên 61 tuổi là một yếu tố xấu trong toàn bộ hoàn cảnh. Khi xác định khả năng đương sự có thể trở thành gánh nặng của xã hội hay không. Tuy nhiên, Sở Di Trú USCIS thừa nhận rằng những người dưới 18 tuổi hoặc hơn 61 tuổi có thể đang có việc làm hoặc có phương tiện hỗ trợ đầy đủ và đó là yếu tố tốt.

Tình trạng sức khỏe

Sở Di Trú USCIS đề nghị rằng xét duyệt về yếu tố sức khỏe sẽ bao gồm. Nhưng không bị giới hạn, việc xem xét các loại chứng cứ sau đây:

  1. Mẫu đơn I-693 của Sở Di Trú USCIS tức là báo cáo kiểm tra y tế hoặc áp dụng kiểm tra y tế của Bộ Ngoại Giao mẫu đơn 445
  2. Bằng chứng đương sự có một tình trạng y tế trầm trọng có khả năng yêu cầu điều trị lâu dài hoặc có thể nhập bệnh viện lâu dài sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Hoặc bệnh tình đó có thể cản trở khả năng của đương sự để tự chăm sóc bản thân, để đi học, hoặc làm việc.

Tình trạng gia đình

Sở Di Trú USCIS sẽ xem xét tình trạng gia đình của đương sự để quyết định đương sự có một gia đình để hỗ trợ, hoặc đương sự đang được một gia đình khác hỗ trợ, và bao nhiêu người trong gia đình của đương sự để đương sự có khả năng ít nhiều để trở thành gánh nặng của xã hội. Sở Di Trú USCIS có đưa ra một số định nghĩa để quyết tổng cộng số người trong gia đình của đương sự là bao nhiêu. Nếu số người trong gia đình của đương sự đông mà đương sự không có lợi tức hoặc lợi tức thấp hoặc không có tài sản thì đó là yếu tố không tốt.

Tình hình tài chính

Sở Di Trú USCIS đề nghị xem xét toàn bộ hoàn cảnh của đương sự về tài sản và nợ phải trả để thiết lập khả năng tự hỗ trợ bản thân của đương sự và các gia đình của đương sự. Nếu đương sự càng có nhiều tài sản và nguồn lực chừng nào thì đương sự có thể tự cung cấp cho mình và ít có khả năng để trở thành gánh nặng của xã hội. Mặt khác, nếu đương sự thiếu tài sản và tài nguyên, bao gồm thu nhập, sẽ khiến đương sự có khả năng nhận trợ cấp công cộng hơn.

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 08/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 08/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày...

DẤU HIỆU CHO THẤY CƠN SỐT NHÀ Ở CÓ THỂ SẼ ĐẾN VÀO MÙA HÈ NÀY

Lãi suất thế chấp giảm nhẹ vào tháng 6 có thể là cú hích mà thị...

10 THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG NHẤT TẠI HOA KỲ

Một báo cáo mới của The Economist Intelligence Unit Limited đã chỉ ra những thành...

GIÁ NHÀ MỸ ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC MỚI

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý đã giảm mạnh nhất kể từ tháng...

NÂNG CẤP VISA SINH VIÊN F-1 LÊN THẺ XANH EB-5

Hoa Kỳ nổi tiếng với các trường học hàng đầu thế giới, các cơ sở...

HƠN 5000 THỊ THỰC ĐƯỢC CẤP TRONG NỬA ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH 2024

Trong nửa đầu năm tài chính 2024, số lượng visa EB-5 đã được cấp vượt...

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.