Chồng em là Việt kiều Canada đã mất quốc tịch Việt Nam và không còn giấy tờ gì để xác nhận anh ấy là người Việt Nam. Nay anh muốn nhập lại quốc tịch và nhập hộ khẩu Việt Nam thì phải xin nhập ở đâu? Thủ tục như thế nào?

Độc giả Bùi Thị Kim Phượng đặt câu hỏi.

Nếu chồng bạn đã từng có quốc tịch Việt Nam nhưng đã thôi quốc tịch Việt Nam, có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam, chồng bạn sẽ được trở lại quốc tịch Việt Nam Nam theo quy định tại Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Điều 24 Luật này quy định:

“1. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm:

a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam; b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế; c) Bản khai lý lịch; d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam; e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Chính phủ quy định cụ thể các giấy tờ trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Quốc tịch Việt Nam, người nộp hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 24 của Luật này hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin trở lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Sau khi được trở lại quốc tịch Việt Nam, chồng bạn sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo như nhập hộ khẩu theo quy định của Luật cư trú.

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *