Sau khi luật thuế mới của Cộng Hòa được TT Trump ký và có hiệu lực, ngay trong tuần lễ đầu tiên của năm 2018, nhiều Thống Đốc và các nhà lập pháp Quốc Hội của một số tiểu bang đang tính toán làm sao ‘đối phó’ với luật này một cách có lợi nhất cho họ.

Tại New Jersey và California, các viên chức Dân Chủ hàng đầu muốn thấy thay vì trả tiền cho một số thuế, người dân nên dành tiền này cho từ thiện. Tại Connecticut và New York, các viên chức đang tính toán lại thuế lợi tức và một số Thống Đốc còn kêu gọi phải cắt giảm thêm thuế.

Luật thuế mới sẽ làm nhiều thay đổi diễn ra, đối với đa số dân Mỹ, kết quả là thuế đóng cho liên bang sẽ giảm, ít nhất là lúc đầu, nhưng đối với những cư dân thuộc các tiểu bang có nhiều thuế nặng thì viễn ảnh sẽ đáng lo hơn.

Photo Credit: AP

Chưa gì mà Thống Đốc Andrew Cuomo của New York trong tuần đã đâm đơn kiện luật thuế mới của chính phủ, mà ông mô tả là ‘một cuộc tấn công’ của chính phủ liên bang. Các lãnh đạo tiểu bang khác không cam kết sẽ thưa kiện, nhưng một số cho thấy họ sẽ ‘không từ bỏ ý tưởng này’ trong tương lai.

Tại các tiểu bang có nhiều thuế, các viên chức tập trung vào chuyện bảo vệ người trả thuế cho con số tối đa 10,000 đô la khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương, vì hơn 1/3 số người trả thuế ở California, New York, New Jersey, Massachusetts và Connecticut luôn có được phần khấu trừ như thế là trên 15,000 đô la.

Một thí dụ là Chủ Tịch Thượng Viện California Kevin de Leon, trong tuần đã đưa ra đề nghị là dân chúng có thể cống hiến tiền của họ cho hoạt động từ thiện trong tiểu bang thay vì trả thuế lợi tức, chuyện này sẽ khiến họ có quyền hưởng phần khấu trừ thuế cho từ thiện từ khoản thuế đóng cho liên bang.

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.