Lý do Chương Trình ATLANTIC IMMIGRANT PILOT PROGRAM (AIPP) nổi trội và tốt hơn?

AIPP, CÔNG VIỆC TRONG TẦM TAY ngay khi bạn đặt chân lên Canada nếu so sánh với một vài Chương trình định cư đề cử tỉnh bang (PNPs) Chính phủ Canada chỉ cấp diện thẻ thường trú nhân Canada cho những loại visa khác nhau như là:  ATLANTIC IMMIGRANT PILOT PROGRAM (AIPP) –CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ … Đọc tiếp Lý do Chương Trình ATLANTIC IMMIGRANT PILOT PROGRAM (AIPP) nổi trội và tốt hơn?