Vào ngày 13/11/2018, Trung tâm thị thực quốc gia Mỹ (NVC) đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 12/2018.

1.Diện bảo lãnh gia đình

 • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
 • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 08/08/2011 08/08/2011 08/08/2011 01/08/1997 15/02/2007
F-2A 08/10/2016 08/10/2016 08/10/2016 22/09/2016 08/10/2016
F-2B 15/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 08/06/1997 08/06/2007
F-3 01/08/2006 01/08/2006 01/08/2006 22/12/1995 08/07/1995
F-4 22/04/2005 22/04/2005 08/06/2004 08/02/1998 15/07/1995

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/04/1999 15/02/2008
F-2A 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017
F-2B 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 01/08/1997 15/12/2007
F-3 08/01/2007 08/01/2007 08/01/2007 08/10/1999 01/06/1997
F-4 01/02/2006 01/02/2006 01/01/2005 15/09/1998 22/04/1997

DIỆN VIỆC LÀM

 • EB-1: Lao động ưu tiên
 • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
 • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.
Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/07/2017 01/09/2016 01/07/2017 01/09/2016 01/07/2017 01/07/2017 01/07/2017
EB-2 C 01/07/2015 C 01/04/2009 C C C
EB-3 C 08/06/2015 C 01/03/2009 C 15/06/2017 C
Lao động không có tay nghề C 01/06/2007 C 01/03/2009 C 15/06/2017 C
EB-4 C C 22/02/2016 C 01/01/2017 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 22/02/2016 C 01/01/2017 C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp
C 22/08/2014 C C C C 01/05/2016
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng
C 22/08/2014 C C C C 01/05/2016

Theo bảng trên, trung tâm thị thực quốc gia Mỹ hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 01/05/2016, tăng 3 tháng so với lịch cấp thị thực tháng trước.

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018
EB-2 C 08/09/2015 C 22/05/2009 C C
EB-3 C 01/12/2015 C 01/01/2010 C 01/08/2017
Lao động không có tay nghề C 01/06/2008 C 01/01/2010 C 01/08/2017
EB-4 C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/05/2016 C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp
C 01/10/2014 C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng
C 01/10/2014 C C C C

 

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: