Lịch cấp thị thực trong tháng 3/2019.

 DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

 • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
 • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Bảo lãnh gia đình Khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
F-1 22/10/2011 22/10/2011 22/10/2011 01/08/1997 01/04/2007
F-2A 08/01/2017 08/01/2017 08/01/2017 15/12/2016 08/01/2017
F-2B 01/08/2012 01/08/2012 01/08/2012 22/09/1997 22/07/2007
F-3 08/09/2006 08/09/2006 08/09/2006 15/01/1996 01/01/1996
F-4 22/09/2005 22/09/2005 08/07/2004 08/02/1998 01/01/1996

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn 

Bảo lãnh gia đình Khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
F-1 22/04/2012 22/04/2012 08/04/2012 22/09/1999 01/04/2008
F-2A 08/12/2017 08/12/2017 08/12/2017 08/12/2017 08/12/2017
F-2B 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 08/02/1998 22/01/2008
F-3 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 08/06/2000 01/09/1997

DIỆN VIỆC LÀM

 • EB-1: Lao động ưu tiên
 • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
 • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.
Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc El Salvador Guatemala

Honduras

Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/01/2018 22/02/2017 01/01/2018 22/02/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018
EB-2 C 01/01/2016 C 09/04/2009 C

C

C
EB-3 C 08/07/2015 C 22/05/2009 C 01/12/2017 C
Lao động không có tay nghề C 15/08/2007 C 22/05/2009 C 01/12/2017 C
EB-4 C C 01/03/2016

C

01/01/2018 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt U U U U U U U
EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 & T5)

C

08/09/2014 C C C C 15/07/2016
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng(I5 & R5) U U U U U U U

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc El Salvador Guatemala

Honduras

Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/08/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018
EB-2 C 01/05/2016 C 22/05/2009 C

C

EB-3 C 01/01/2016 C 01/04/2010 C 01/03/2018
Lao động không có tay nghề C 01/06/2008 C 01/04/2010 C 01/03/2018
EB-4 C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/05/2016 C C C
EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 & T5)  

C

 

01/10/2014

 

C

 

C

 

C

 

C

EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng (I5 & R5)  

C

 

01/10/2014

 

C

 

C

 

C

 

C

American Plus Group

Tư vấn Mua bán nhà bên Mỹ & Định cư Mỹ - Canada - Châu Âu

Liên hệ: Tầng 7, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1

Hotline: 0969 280 290 - 091 390 4477

Fanpage: facebook.com/muanhamy.vn

 

 

 

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: