Lịch cấp thị thực trong tháng 2/2019.

DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

 • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
 • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh GĐ Các KV khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
F-1 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 01/08/1997 15/03/2007
F-2A 01/12/2016 01/12/2016 01/12/2016 15/11/2016 01/12/2016
F-2B 01/05/2012 01/05/2012 01/05/2012 22/07/1997 01/07/2007
F-3 22/08/2006 22/08/2006 22/08/2006 22/12/1995 22/08/1995
F-4 22/06/2005 22/06/2005 22/06/2004 08/02/1998 01/10/1995

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn 

Diện bảo lãnh GĐ

Khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico

 Philippines

F-1

08/04/2012

08/04/2012 08/04/2012 22/09/1999 15/03/2008
F-2A

01/12/2017

01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017
F-2B

22/06/2014

22/06/2014 22/06/2014 08/10/1997

15/01/2008

F-3

01/02/2007 01/02/2007 01/02/2007 08/06/2000

01/08/1997

F-4

15/06/2006 15/06/2006 01/02/2005 01/11/1998

08/12/1997

DIỆN VIỆC LÀM

 • EB-1: Lao động ưu tiên
 • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
 • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.
Diện việc làm Các khu vực khác Trung Quốc El Salvador / Honduras Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/12/2017 08/02/2017 01/12/2017 08/02/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017
EB-2 C 01/10/2015 C 06/04/2009 C C C
EB-3 C 01/07/2015 C 22/04/2009 C 01/08/2017 C
Lao động phổ thông C 01/08/2007 C 22/04/2009 C 01/08/2017 C
EB-4 C C 01/03/2016 C 01/09/2017 C C
Lao động tôn giáo U U U U U U U
EB-5 đầu tư trực tiếp C 01/09/2014 C C C C 15/06/2016
EB-5 qua trung tâm vùng U U U U U U U

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn 

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc GuatemalaHonduras Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018
EB-2 C 01/11/2015 C 22/05/2009 C C
EB-3 C 01/01/2016 C 01/04/2010 C 01/10/2017
Lao động phổ thông C 01/06/2008 C 01/04/2010 C 01/10/2017
EB-4 C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo C C 01/05/2016 C C C
EB-5 đầu tư trực tiếp C 01/10/2014 C C C C
EB-5 qua trung tâm vùng C 01/10/2014 C C C C

Thị thực định cư đầu tư EB-5 cho Việt Nam dự kiến tăng 3 tuần trong thời gian tới.

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: